CLB x.E mong muốn trở thành một môi trường học thuật, một sân chơi giải trí lành mạnh, sôi nổi và bổ ích hỗ trợ sinh viên củng cố kiến thức chuyên ngành, rèn luyện, sử dụng tốt tiếng Tây Ban. Bên cạnh đó, CLB x.E hi vọng trở thành cầu nối giữa giảng viên và sinh viên, nơi kết nối các bạn sinh viên ở các khóa nhằm xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Xem các hoạt động của CLB x.E tại đây