Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC

(dự kiến)

“NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ VÀ VĂN MINH CÁC NƯỚC CHÂU ÂU”

 

- Thời gian tổ chức (dự kiến): Thứ 7, ngày 7 tháng 12 năm 2019

- Địa điểm (dự kiến): Phòng D201 và D202, Cơ sở 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM

Phiên toàn thể:

8:00 – 8:30: Tiếp đón đại biểu

8:30 – 8:45: Phát biểu khai mạc hội thảo

8:45 – 9:15: Phát biểu đề dẫn

9:15 – 9:30: Giải lao

Phiên các tiểu ban

Giờ

Tiểu ban 1: Giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá (Phòng D202)

Tiểu ban 2: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá (Phòng D201)

9:30-9:45

Báo cáo tham luận

Báo cáo tham luận

9:45-10:00

Báo cáo tham luận

Báo cáo tham luận

10:00-10:15

Báo cáo tham luận

Báo cáo tham luận

10:15-10:45

Thảo luận

Thảo luận

10:45-11:00

Báo cáo tham luận

Báo cáo tham luận

11:00-11:15

Báo cáo tham luận

Báo cáo tham luận

11:15-11:30

Báo cáo tham luận

Báo cáo tham luận

11:30-11:45

Thảo luận

Thảo luận

11:45-12:00

Tổng kết

Tổng kết

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.