Lịch trực Trung tâm tư liệu HKII, NH 2017-2018

Để thuận tiện cho sinh viên và giảng viên đọc sách, mượn sách và trả sách ở TTTL cơ sở Linh Trung, BM thông báo lịch trực hàng tuần của cán bộ phụ trách Trung tâm. Nếu có thay đổi đột xuất sẽ có thông báo cụ thể.

Cán bộ phụ trách: Cô Nguyễn Thị Lộc

 

Đính kèm Lịch trực

Lịch trực TTTL.2.pdfGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.