Chương trình học bổng AEON năm học 2020-2021

Theo thông báo của Quỹ AEON 1% về việc trao tặng các suất học bổng dành cho sinh viên của Trường có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập và rèn luyện, Nhà trường thông báo triển khai chương trình học bổng AEON năm học 2020-2021 như sau:


1. Số lượng học bổng: 05 suất, h
ọc bổng được trao trong 02 năm học nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt.


2. Giá trị học bổng: 435 USD/suất.


3. Điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung năm thứ 3 (khóa 2018 - 2022);
- Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, kết quả học tập từ 7.00 trở lên;
- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác năm học 2020-2021;
- Cam kết tham dự lễ trao học bổng được tổ chức vào tháng 12 năm 2020 và không đi du học nước ngoài từ 03 tháng trở lên trong suốt thời gian nhận học bổng.


4. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn dự tuyển học bổng (tải mẫu);
- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn về kinh tế;
- Bảng điểm các học kỳ có xác nhận của Trường;
- Bản photo các giấy chứng nhận thành tích, hoạt động rèn luyện (nếu có).


5. Sinh viên đăng ký dự tuyển học bổng tại liên kết: http://bit.ly/CSR_0001 trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.


Sinh viên nộp hồ sơ về khoa/bộ môn trước ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.