Sinh hoạt chuyên môn tháng 8/2019: "Giao tiếp phi ngôn ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ"

Sáng 19/8/2019, các giảng viên, chuyên viên Bộ môn đã có một buổi sinh hoạt chuyên môn do cô Trần Thị Hồng Phúc, giảng viên Bộ môn, trình bày về đề tài luận văn Thạc sỹ thành công của mình với tên đầy đủ: "Giao tiếp phi ngôn ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ. Việc nhận dạng các cử chỉ trong tiếng Tây Ban Nha bởi nhóm người Việt học tiếng Tây Ban Nha như ngoại ngữ. Ảnh hưởng của một số yếu tố xã hội".

Trong buổi sinh hoạt, cô Trần Thị Hồng Phúc trình bày các nội dung chính sau:

1. Mức độ nhận biết của người Việt Nam đối với các cử chỉ được người TBN sử dụng nhiều nhất, qua đó tìm hiểu xem liệu giao tiếp phi ngôn ngữ có được sử dụng trong giảng dạy tiếng Tây Ban Nha cho người học Việt Nam, đồng thời xác định các yếu tố xã hội có ảnh hưởng đến nó.
2. Việc thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua hai cuộc phỏng vấn được thiết kế dưới dạng bảng  hỏi: một bảng hỏi về thông tin xã hội học và một bảng hỏi về các cử chỉ. Kết quả phân tích dữ liệu thu thập được cho thấy  có sự khác biệt giữa hệ thống cử chỉ của người Tây Ban Nha và người Việt Nam. Ngoài ra, dữ liệu cũng phản ánh các yếu tố xã hội quyết định sự khác biệt đó: trình độ tiếng Tây Ban Nha, kinh nghiệm sống tại Tây Ban Nha, việc tiếp xúc với người Tây Ban Nha, mức độ sử dụng phương tiện truyền thông và trình độ học vấn.

Thông qua buổi sinh hoạt, các giảng viên, chuyên viên Bộ môn nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ, từ đó chú ý hơn đến việc cân nhắc áp dụng hình thức giao tiếp này vào chương trình dạy tiếng Tây Ban Nha cho sinh viên Việt Nam.


Các giảng viên, chuyên viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn tại văn phòng BM (Ảnh: Thư ký)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.