Học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2018 - Những điều sinh viên cần lưu ý


Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1. Thời gian học: 4 tuần từ ngày 07/5/2018 đến ngày 01/6/2018

2. Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG HCM - Đông Hòa- Dĩ An- Bình Dương

3. Sinh viên đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trước 8h00 ngày 07/5/2018

Sinh viên Khóa 2017 xem danh sách lớp, danh sách thành viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại đây


21-4-2018-Thong bao hoc GDQP 2017-2018.doc


GDQP-XHNV k17.xls


Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1.  Thời gian học:     04 tuần từ 07/05/2018 – 01/06/2018.

2.  Địa điểm học:      Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

3. Sinh viên đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trước 08h00 ngày 07/05/2018.

...

Sinh viên khóa 2017 xem danh sách lớp, danh sách thành viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại đây.

              Sinh viên xem cụ thể thông báo tại đây.

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1.  Thời gian học:     04 tuần từ 07/05/2018 – 01/06/2018.

2.  Địa điểm học:      Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

3. Sinh viên đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trước 08h00 ngày 07/05/2018.

...

Sinh viên khóa 2017 xem danh sách lớp, danh sách thành viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại đây.

              Sinh viên xem cụ thể thông báo tại đây.

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1.  Thời gian học:     04 tuần từ 07/05/2018 – 01/06/2018.

2.  Địa điểm học:      Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

3. Sinh viên đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trước 08h00 ngày 07/05/2018.

...

Sinh viên khóa 2017 xem danh sách lớp, danh sách thành viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1.  Thời gian học:     04 tuần từ 07/05/2018 – 01/06/2018.

2.  Địa điểm học:      Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

3. Sinh viên đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trước 08h00 ngày 07/05/2018.

...

Sinh viên khóa 2017 xem danh sách lớp, danh sách thành viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1.  Thời gian học:     04 tuần từ 07/05/2018 – 01/06/2018.

2.  Địa điểm học:      Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

3. Sinh viên đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trước 08h00 ngày 07/05/2018.

...

Sinh viên khóa 2017 xem danh sách lớp, danh sách thành viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1.  Thời gian học:     04 tuần từ 07/05/2018 – 01/06/2018.

2.  Địa điểm học:      Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

3. Sinh viên đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trước 08h00 ngày 07/05/2018.

...

Sinh viên khóa 2017 xem danh sách lớp, danh sách thành viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.