Những thông tin sinh viên học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cần lưu ý

* Sinh viên có mặt tại Trung tâm trước 07g30 ngày 02/01 và đến thẳng các vị trí tập trung để tiến hành nhiệm vụ học tập theo kế hoạch của Trung tâm.

* Để nắm vững các thông tin của đợt học sắp tới, sinh viên xem các văn bản đính kèm dưới đây:

1. Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa

2. Kế hoạch tổ chức đào tạo

3. Tổ chức biên chế trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

4. Sơ đồ vị trí học tập

5. Thời gian học, địa điểm học và những thông tin cần thiết khác

Trân trọng!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.