Thông báo hội thảo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC

“NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ VÀ VĂN MINH CÁC NƯỚC CHÂU ÂU”

 

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo khoa học: Nội dung và phương pháp giảng dạy ngôn ngữ và văn minh các nước Châu Âu nhằm tạo cơ hội để các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Tây Ban Nha, Ý tại trường và các cơ sở đào tạo khác có điều kiện công bố, trao đổi kết quả nghiên cứu, giao lưu học thuật.

Hội thảo còn là cơ hội để giảng viên, nhà nghiên cứu các ngôn ngữ châu Âu và các đơn vị khác trong và ngoài Trường; cũng như học viên cao học, nghiên cứu sinh liên quan đến các ngôn ngữ này… công bố trong hội thảo, phục vụ thiết thực cho việc giảng dạy và hướng dẫn khoa học của giảng viên, cho quá trình học tập và nghiên cứu của NCS, học viên cao học trong thời gian tới.

Đơn vị tổ chức hội thảo:         Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha, Khoa Ngữ văn Nga, Khoa Ngữ văn Pháp, Bộ môn Ngữ văn Ý , ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Địa điểm tổ chức hội thảo:     Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, Cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TPHCM.

Thời gian tổ chức hội thảo:    thứ Bảy, ngày 07/12/2019 (dự kiến)

I. Nội dung chính của hội thảo xoay quanh các chủ đề sau

1. Đặc điểm ngôn ngữ học các ngôn ngữ Châu Âu;

2. Các phương pháp giảng dạy các ngôn ngữ và văn minh các nước Châu Âu;

3. Nội dung, chương trình, hình thức giảng dạy ngôn ngữ và văn minh các nước Châu Âu;

4. Các nghiên cứu so sánh giữa các ngôn ngữ Châu Âu và với tiếng Việt của đối tượng người học các ngôn ngữ này;

5. Các vấn đề kiểm tra trình độ các ngôn ngữ Châu Âu.

II. Thể lệ bài viết

 - Tóm tắt báo cáo: bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thuộc một trong số các ngôn ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Nga. Tóm tắt báo cáo dài không quá 400 từ, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng đơn, có ít nhất 3 từ khóa, có ít nhất 3 tài liệu tham khảo chính. Quy cách trích dẫn theo chuẩn APA.

 Toàn văn báo cáo: bao gồm tóm tắt báo cáo, từ khóa và toàn văn không quá 10 trang A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng đơn. Quy cách trích dẫn theo chuẩn APA. Báo cáo cần gửi thành 2 dạng tập tin .docx và .pdf. Nếu bài viết có nhiều tác giả, vui lòng xếp thứ tự tác giả chính (corresponding author) trước.

III. Thời hạn gửi bài

Thời hạn đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo: hết ngày 27/10/2019

Thời hạn nộp toàn văn báo cáo:                hết ngày 17/11/2019.

IV. Thông tin liên hệ và Địa chỉ gửi bài:

Bản đăng ký, tóm tắt và toàn văn báo cáo, vui lòng gửi bản điện tử vào địa chỉ: euro-conf1@hcmussh.edu.vn

Nội dung và các thông báo về hội thảo, xin vui lòng cập nhật tại trang http://tbn.hcmussh.edu.vn

Mọi chi tiết, xin liên hệ Thư ký hội thảo: Cô Đỗ Thị Ngân, Phòng A110, Tòa nhà A, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028 38293828 (số nội bộ: 154).


Trân trọng./.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Hữu Phước

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.