Chương trình học bổng CHEER SAIC

 

CHEER for Viet Nam (CHEER) là một tổ chức phi lợi nhuận đặt tại California, Hoa Kỳ với mục tiêu hỗ trợ các dự án kinh tế - giáo dục - văn hóa nhằm cải thiện chất lượng sống cho người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em; tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; góp phần xây dựng niềm tin và hòa bình giữa các dân tộc.


Chương trình học bổng CHEER SAIC nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những sinh viên: 
• Có ý tưởng mang tính sáng tạo nhằm đưa ra giải pháp cho những vấn đề và thách thức gặp phải trong môi trường học tập, làm việc, trong gia đình hoặc cộng đồng. 
• Có những đề xuất cải tiến nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, năng lượng thay thế, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, sức khỏe con người, đa dạng xã hội, bình đẳng xã hội, kinh tế, luật...


1. Đối tượng cấp học bổng: 
• Là sinh viên chính quy đang theo học chương trình đại học hoặc sau đại học 
• Đang thực hiện một hoặc nhiều dự án. 
• Điểm trung bình học tập từ 7.5 điểm trở lên.


2. Hồ sơ yêu cầu: 
• Đơn đăng ký học bổng theo mẫu đính kèm. (tải mẫu)
• 03 thư giới thiệu theo mẫu đính kèm (01 thư của trưởng khoa, 01 thư của giảng viên của khoa và 01 thư của người hướng dẫn hoặc người biết rõ về dự án của sinh viên). 
• Bảng điểm tất cả các học kỳ. 
• Bảng sao tờ khai thuế thu nhập của bố mẹ của sinh viên và bảng sao tờ khai thuế thu nhập của sinh viên hoặc giấy tờ khác tương đương.


3. Mức học bổng: 
Mức học bổng sẽ tùy thuộc vào tính khả thi và sáng tạo của dự án, tuy nhiên, tổng mức học bổng cho mỗi đơn vị thành viên không vượt quá 2,000 đô la Mỹ.


Nhà trường đề nghị các Khoa và Bộ môn phổ biến rộng rãi thông tin chương trình học bổng nói trên đến sinh viên có quan tâm. Hồ sơ và công văn đề cử ứng viên tham dự vui lòng gửi về Phòng HTQT-PTDAQT trước 15:00 ngày 05/6/2018.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.