Tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt

Sinh Viên 5 Tốt là một danh hiệu mà tất cả các sinh viên đều mong muốn đạt được. Danh hiệu này phản ánh được quá trình mà bạn phấn đấu trong suốt 1 năm học.Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ đường link Câu lạc bộ sinh viên Năm tốt của Trường để được giải đáp   http://docs.google.com/forms/d/1WQFJAbRi4EQM04i-pcNgsaE6abyWTaFyGoWQ3jSegIw/viewform

Dưới đây là 5 tiêu chuẩn để đạt chuẩn Sinh Viên 5 Tốt cấp trường.

Hạn chót gửi hồ sơ là 3/11/2014.

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ đường link Câu lạc bộ sinh viên Năm tốt của Trường để được giải đáphttp://docs.google.com/forms/d/1WQFJAbRi4EQM04i-pcNgsaE6abyWTaFyGoWQ3jSegIw/viewform
 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.