Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2017-2018 (dự kiến)

Để sinh viên chủ động trong việc đăng ký môn học, BM thông báo trước Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ 2 năm học 2017- 2018.

BM sẽ thông báo Thời khóa biểu chính thức sau khi xin được phòng. Sinh viên vui lòng thường xuyên cập nhật thông báo trên website BM.


Tải Thời khóa biểu đính kèm tại đây

TBN TKB HK2 2017-2018.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.