Sinh hoạt chuyên môn tháng 6/2019: "Kỹ năng audio-visual và các chiến lược hỗ trợ"

Sáng 17/6/2019, tất cả các giảng viên, chuyên viên Bộ môn đã có một buổi sinh hoạt chuyên môn do Cô Dương Hồng Ngọc, chuyên viên Bộ môn, trình bày về đề tài luận văn Thạc sỹ của mình: kỹ năng audio-visual và các chiến lược hỗ trợ kỹ năng này.

Trong buổi sinh hoạt, Cô Dương Hồng Ngọc trình bày chuyên sâu về:

1. Giải thích các định nghĩa về kỹ năng nghe - hiểu và kỹ năng nghe - nhìn - hiểu; giải thích các đặc điểm bối cảnh của sinh viên Việt Nam, từ đó rút ra các khó khăn khi học ngôn ngữ của sinh viên Việt Nam.
2. Xây dựng giáo án cho sinh viên Việt Nam từ các lý luận trên theo các bước: khởi động kiến thức có sẵn; đề ra trước các giả thiết, nghi vấn; chú trọng vào quá trình giảng dạy hơn là kết quả; sử dụng những ví dụ thực tiễn để tạo sự tự nhiên, không gượng ép.
3. Những lợi ích từ phương pháp giảng dạy này: tính độc lập, tính tự giác học tập, sự tự tin, đoàn kết với bạn bè, có khả năng tiếp nhận thông tin hai chiều (ngôn ngữ - phi ngôn ngữ).

Thông qua buổi sinh hoạt, các giảng viên, chuyên viên Bộ môn hiểu hơn về kỹ năng audio-visual và tầm quan trọng trong việc áp dụng kỹ năng này vào chương trình dạy học cho sinh viên Việt Nam.


Các giảng viên, chuyên viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn tại văn phòng BM (Ảnh: Thư ký)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.