CreateDate: 06/04/2015

Se celebró a las 9:00 de la mañana del 6/10/2014 en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades (UCSH) de Ciudad Ho Chi Minh, de Vietnam, una reunión entre líderes de la UCSH y de la Universidad de Complutense de Madrid (UCM), España.

Dự án xây dựng Trung tâm Tư liệu Tây Ban Nha

Ngày 29 tháng 9 năm 2009, tờ Công báo của Tây Ban Nha đã đăng quyết định của Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha (AECID) về việc chấp thuận đơn xin tài trợ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Tây Ban Nha rất cảm ơn những nỗ lực của Nhà trường trong việc ủng hộ quảng bá tiếng Tây Ban Nha. Đại sứ quán cũng biết rằng việc tài trợ để thành lập Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha sẽ mở cánh cửa cho các sinh viên của trường có được những cơ hội mới trong tương lai.

Số tiền tài trợ đã được dùng để xây dựng Trung tâm tư liệu Tây Ban Nha theo dự án được trình bởi ThS. Trần Cao Bội Ngọc, Trưởng Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha và phụ trách dự án.

Dự án được thực hiện dưới sự giám sát của các giảng viên thiện nguyện từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha.

Trung tâm tư liệu Tây Ban Nha được trang bị hệ thống vi tính, thiết bị visual, audio hiện đại phục vụ cho việc truy cập nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tâp, xem các phim ảnh về đất nước, văn hoá, giáo dục Tây Ban Nha.

Nguồn tài liệu phong phú và đa dạng bao gồm sách, tạp chí, CD, VCD, DVD.

Trung tâm tư liệu Tây Ban Nha đã đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên từ tháng 7 năm 2011.
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.