Sinh hoạt chuyên môn tháng 5/2019: "Đất nước học TBN: Tình trạng thất nghiệp, nguyên nhân và các giải pháp"

Sáng 21/5/2019, tất cả các giảng viên, chuyên viên Bộ môn đã có một buổi sinh hoạt chuyên môn do Ông Angel G. Maciá, đến từ phòng TM và CN TBN, trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha.

Trong buổi sinh hoạt, Angel Maciá trình bày chuyên sâu về:

 
1. Thực tế mà Tây Ban Nha đang phải đối mặt: tình trạng thất nghiệp t lịch sử Tây Ban Nha, vì những gì đang xảy ra ở hiện tại là một kết quả từ quá khứ
2. Các số liệu mô tả thực trạng, trong đó nhấn mạnh đến chỉ số thất nghiệp và chỉ số những hợp đồng có thời hạn
3. Những điều luật qua năm tháng mà chính phủ Tây Ban Nha đã đề ra nhằm cải thiện tình trạng thất nghiệp của đất nước
 

 

Thông qua buổi sinh hoạt ngắn gọn nhưng đầy thông tin mới lạ, các giảng viên, chuyên viên Bộ môn như có cái nhìn khác hơn đối với thực trạng việc làm tại đất nước Tây Ban Nha. Các giảng viên, chuyên viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn tại văn phòng BM (Ảnh: Thư ký)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.