Lịch huỷ đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 dành cho sinh viên hệ Chính quy

 

           ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG ĐH KHXH& NV                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số:  /XHNV-ĐT                                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2019


THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học, HKII năm học 2019 – 2020 của sinh viên hệ chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK II, năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

-          Thời gian đăng ký đợt chính thức: (đã kết thúc)

-          Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện,bổ sung môn học: (đã kết thúc)

-          Thời gian hủy môn học (đợt điều chỉnh cuối)
 Sinh viên khoá 2014, 2015 và 2016: đăng ký từ 9h00 ngày 10/02/2020 đến hết ngày 11/02/2020.
Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 9h00 ngày 12/02/2020 đến hết ngày 13/02/2020.
Sinh viên khoá 2018: đăng ký từ 9h00 ngày 14/02/2020 đến hết ngày 15/02/2020.
Sinh viên khoá 2019: đăng ký từ 9h00 ngày 17/02/2020 đến hết ngày 18/02/2020.

 

-         Cách thức đăng ký:

      Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào và thực hiện các bước đăng ký môn học theo hướng dẫn theo địa chỉ: http://dt.hcmussh.edu.vn.

 

Sinh viên lưu ý:

  • Trong thời gian hủy môn học sinh viên có thể đăng ký bổ sung thêm môn học còn thiếu.
  • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
  • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
  • Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: nhvuxhnv96@gmail.com để được giải đáp và hướng dẫn.
  • Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.
  • Sinh viên có thể sử dụng chức năng “Chuyển nhóm” nếu muốn chuyển mã lớp học phần mà vẫn giữ lại lớp hiện tại nếu không chuyển được.
  • Đối với những môn học không hiển thị lịch học trên web, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp cô Hà để được giải đáp (điện thoại: 028.38293828 – nhánh 173)

                                                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                                   

                                                                                                                Lê Trọng Vinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.