CreateDate: 06/04/2015

Se celebró a las 9:00 de la mañana del 6/10/2014 en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades (UCSH) de Ciudad Ho Chi Minh, de Vietnam, una reunión entre líderes de la UCSH y de la Universidad de Complutense de Madrid (UCM), España.

CLB Thiện nguyện PDA

Những năm học Đại học là thời gian mang ý nghĩa quan trọng cho con đường phát triển tương lai của một sinh viên. Tuy nhiên không phải sinh viên nào cũng đủ điều kiện và khả năng để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học tập đến ngày nhận được tấm bằng tốt nghiệp. Đây chính là động lực cho ý tưởng hình thành CLB Thiện nguyện PDA của tập thể sinh viên Khóa III thuộc Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha
Liên hệ trang thông tin của CLB tại đây

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.