• Sinh hoạt chuyên đề "Sinh viên với việc học đại học"

    Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Ban chủ nhiệm, các giảng viên  và các cựu sinh viên Bộ môn giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến Thực tập chuyên môn, Nghiên cứu khoa học, phương pháp học các học phần đại cương và chuyên ngành và các vấn đề khác liên quan đến việc học tập, nghiên cứu của sinh viên. Xem chi tiết tại đây