Giới thiệu chung về Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha

1. Quá trình hình thành, phát triển:  Những cột mốc quan trọng:

Biên bản ghi nhớ giữa Đại sứ Quán TBN tại Việt Nam và Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM vào ngày 28/05/2003 và ngày 01/10/2004 về việc đồng ý tiếp nhận giảng viên thiện nguyện do Cơ quan hợp tác quốc tế phát triển Tây Ban Nha (La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID) tuyển chọn và cử sang Trường giảng dạy tiếng Tây Ban Nha miễn phí như là ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên của Trường.

Quyết định số 232/QĐ-ĐT do Hiệu trưởng Nhà trường ký ngày 02/7/2008 về việc Thành lập Ban xây dựng đề án mở ngành đào tạo cử nhân Ngữ văn Tây Ban Nha;

Quyết định số 136/QĐ-TCHC do Hiệu trưởng Nhà trường ký ngày 08/9/2008 về việc thành lập Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha;

Quyết định số 24/ĐHQG-ĐH&SĐH do Giám đốc ĐHQG ký ngày 13/01/2010 về việc giao nhiệm vụ cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo thí điểm trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha;

Quyết định số 318/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH do Giám đốc ĐHQG ký ngày 04/04/2013 về việc giao nhiệm vụ cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha.

Từ năm 2007 đến nay, Viện Cervantes tại Hà Nội cũng phối hợp với Nhà trường triển khai các kỳ thi chứng chỉ DELE (quốc tế) theo khung tham chiếu Châu Âu (The Common European Framework of Reference for Languages).

 

2. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Khoa học:

TS. Đinh Lư Giang                           – Chủ tịch

ThS. Đỗ Huyền Thanh                      – Thư ký

TS. Phạm Thanh Duy                       – Ủy viên

TS. Bùi Hải Đăng                             – Ủy viên

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh               – Ủy viên

TS. Nguyễn Hoàng Trung                – Ủy viên

TS. Lê Ngọc Phương                        – Ủy viên

 

Trưởng Bộ môn: TS. Đinh Lư Giang

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Đỗ Huyền Thanh

Thư ký:                                     Cô Văn Khánh Linh

Đảm bảo chất lượng: Cô Dương Hồng Ngọc

Giáo vụ: Cô Lê Thị Thanh Hiền

Quản lý sinh viên: Cô Nguyễn Phượng Đan Vy

Trung tâm tư liệu: Cô Trần Thu Nga

Cố vấn học tập: Cô Đỗ Huyền Thanh, Cô Đặng Thị Trà My, Cô Võ Ngọc Kim Ngân

Cô Dương Hồng Ngọc, Cô Nguyễn Phượng Đan Vy

 

 3. Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, giá trị cốt lõi

        Tầm nhìn

      Kế hoạch chiến lược phát triển Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha, giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030, được xây dựng dựa trên 7 chương trình chiến lược phát triển của trường ĐHKHXH&NV, có tính đến những đặc thù của ngành đào tạo và tiềm năng phát triển của BM theo nhu cầu của xã hội, nhằm hướng tới nâng tầm Bộ môn thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu về các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.

       Sứ mạng

        Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong và ngoài nước liên quan đến các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha;

        Là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có bản sắc riêng trong nhiều lĩnh vực đa dạng về khu vực các nước nói tiếng Tây Ban Nha;

       Góp phần quảng bá ngôn ngữ và văn hoá Tây Ban Nha, cũng như các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam;

       Góp phần đẩy mạnh quan hệ ngoại giao và giao thương giữa Việt Nam và cộng đồng các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.

      Mục tiêu

    Mục tiêu của CTĐT ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha là đào tạo Cử nhân Ngữ văn Tây Ban Nha có kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn, kiến thức ngôn ngữ học của tiếng Tây Ban Nha, văn học của Tây Ban Nha cũng như của các nước nói tiếng Tây Ban Nha, kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa… của các nước nói tiếng Tây Ban Nha, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với những ngành nghề cần sử dụng tiếng Tây Ban Nha (ngoại giao, dịch thuật, truyền thông, kinh tế, ngoại thương…), kiến thức liên ngành đủ rộng để làm việc được trong nhiều môi trường, vị trí, lĩnh vực có sử dụng tiếng Tây Ban Nha, có phẩm chất nhân văn, có khả năng tự học và tự nghiên cứu để thực hiện việc học tập suốt đời nhằm không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao và không ngừng biến đổi của thị trường lao động tại Việt Nam.

Chuẩn đầu ra mới nhất của CTĐT ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha được xây dựng/ điều chỉnh gần nhất vào năm 2014 gồm các đề cương chi tiết môn học với những yêu cầu cụ thể cho SVTN là:


1. Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ Văn Tây Ban Nha có kiến thức nền tảng về khối ngành khoa học nhân văn bao gồm Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ không chuyên, kiến thức khoa học tự nhiên, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và các kiến thức cơ sở khối ngành khác.


2. Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ Văn Tây Ban Nha nắm vững các đặc điểm ngôn ngữ của tiếng Tây Ban Nha; phát âm tiếng Tây Ban Nha chuẩn; có kỹ năng biên phiên dịch Việt – Tây Ban Nha, Tây Ban Nha – Việt; biết ứng xử trong mọi tình huống bằng tiếng Tây Ban Nha.


3. Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha nắm vững những đặc trưng cơ bản về văn học Tây Ban Nha và văn học của các nước nói tiếng Tây Ban Nha từ cổ đại đến hiện đại, văn học dân gian, các tác giả, các trào lưu văn học lớn, những thành tựu nổi bật của văn học Tây Ban Nha và văn học của các nước nói tiếng Tây Ban Nha, vị trí của văn học tiếng Tây Ban Nha trên thế giới.


4. Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha nắm những đặc trưng cơ bản của văn hóa, kinh tế, xã hội,… của các nước nói tiếng Tây Ban Nha; biết vận dụng kiến thức chuyên ngành tích lũy được trong những công việc thích hợp.


5. Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha được trang bị các kiến thức bổ trợ nhằm tăng cường các kỹ năng mềm và các kiến thức khoa học xã hội, nhân văn,… giúp sinh viên mở rộng khả năng làm việc trong những lĩnh vực có sử dụng tiếng Tây Ban Nha như báo chí, văn thư – lưu trữ, giáo dục, tổ chức sự kiện, giao lưu văn hóa…


6. Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha. 

- Có phẩm chất nhân văn: yêu nước, có quan điểm chính trị vững vàng; đạo đức tốt; biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; có ý thức phục vụ cộng đồng;

- Có khả năng phân tích, đánh giá một sự kiện gắn với chuyên môn; kỹ năng giao tiếp và kỹ năng trình bày/ thuyết trình trước đám đông; có khả năng làm việc theo nhóm; khả năng tổ chức công việc;

- Có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: biên phiên dịch hoặc công tác tại các cơ quan ngoại giao; các tổ chức quốc tế hay phi chính phủ, các tổ chức hữu nghị có sử dụng tiếng Tây Ban Nha; các công ty dịch thuật, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông; công tác kinh doanh tại các khách sạn, cơ sở du lịch; nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viện/ trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học.

- Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân ngành Ngữ văn Tây Ban Nha có thể học lên trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành phù hợp hoặc ngành gần như Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Tây Ban Nha, Ngôn ngữ học, Văn học,… ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

     Giá trị cốt lõi

1. Chất lượng cao;

2. Tư duy độc lập và phản biện;

3. Sáng tạo;

4. Đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đặc biệt môi trường quốc tế.

       

4Thành tích, khen thưởng (tính đến năm học 2015-2016)

Danh hiệu thi đua: (Tập thể Lao động Xuất sắc, Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua ĐHQG-HCM)

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định 299/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 31/8/2011

2012

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định 477/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 23/8/2012

2013

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định 957/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 12/8/2013

2014

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định 521/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 15/8/2014

2015

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định 659/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 28/8/2015

2016

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định 754/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 12/9/2016

Hình thức khen thưởng: (Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Bằng khen Chính phủ, Bằng khen ĐHQG-HCM/Bộ)

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;

cơ quan ban hành quyết định

2011

Giấy khen Trường

Quyết định 299/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 31/8/2011

2013

Giấy khen Trường

Quyết định 957/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 12/8/2013

2014

Giấy khen Trường

Quyết định 521/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 15/8/2014

2015

Giấy khen Trường

Quyết định 659/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 28/8/2015

2016

Giấy khen Trường

Quyết định 754/QĐ-XHNV-TCCB, Hiệu trưởng ký ngày 12/9/2016

        

 5.  Đội ngũ giảng dạy qua các thời kỳ:

 5.1 Thiện nguyện:

 1. Thầy Santiago Lopez Trotonda (Tây Ban Nha)

 2. Cô Marina Cruz Montes (Tây Ban Nha)

 3. Cô Maria Dolores Bedoya Grandes (Tây Ban Nha)

 4. Cô Rebeca Asencio Toscano (Tây Ban Nha)

 5. Cô Maria Dolores Bedoya Grandes (Tây Ban Nha)

 6. Thầy Miguel Ángel Pérez Martínez (Tây Ban Nha)

  7. Cô Díana Rocío Umaña Buítrago (Colombia)                   

       

 5.2 Cơ hữu và hợp đồng có thời hạn

 1. Cô Lê Thị Cẩm Thúy

 2. Cô Đỗ Huyền Thanh

 3. Cô Trần Thị Hồng Phúc

 4. Cô Lê Hoàng Ngọc Yến

 5. Cô Nguyễn Thị Lộc

 6. Cô Dương Hồng Ngọc

 7. Cô Võ Ngọc Kim Ngân

 8. Cô Trần Thu Nga

 9. Cô Đặng Bảo Kim

    

  5.3 Thỉnh giảng

  5.3.1 Trong nước

  1. Cô Nguyễn Thanh Thảo

  2. Cô Trịnh Bảo Trâm

  3. Cô Huỳnh Phương Thảo

  4. Cô Nguyễn Thị Ngọc Mai

  5. Cô Nguyễn Dương Diệu An

  6. Thầy Ngô Thành Sơn

  7. Cô Mai Liên Trương

  8. Cô Nguyễn Ngọc Châu Khiết

  9. Cô Vũ Thị Thanh Xuân

  10. Cô Lê Ngọc Phương

  5.3.2 Ngoài nước

  11Thầy David Gutierre 

  12. Thầy Antonio Sanchez Lozano

  13. Thầy Fernando Vecino Guerra

  14. Thầy Pablo Escribano Ibáñez

  15. Thầy Santiago Lopéz Trotonda

  16. Cô Patricia Ruiz Fernández

  17. Thầy Sara González Gaspar

  18. Cô Sandrine Guyomarch

  19. Cô Gloria Iglesias González

  20. Cô Raquel Garcia Duran

  21. Cô Elena Ortuño Rodríguez

  22. Cô Miguel Ángel Pérez

  23. Thầy Leonardo Ripa

  24. Cô Janire Karkamo Mayo

  25. Thầy Florencio Sánchez Escobar

  26. Thầy Agustín Moratilla

  27. Cô Raquel Barrantes Obando

  28. Cô Julia Rolfes

  29. Thầy Antonio Castillo Ávila

  30. Cô Diana Rocio Umaña Buitrago

  31. Thầy Alberto Alemán Aguirre

  32. Cô Mayra Rodríguez Cervera

    

6. Hoạt động Đoàn - Hội của sinh viên

Tất cả sinh viên của BM đều tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn Trường phát động và triển khai. Một số thành tích tiêu biểu mà sinh viên BM đạt được như sau:

Năm học 2013-2014:
- Đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Trường
- Đạt danh hiệu “Gương sáng sinh viên trường Đại học KHXH&NV”
Năm học 2014-2015:
- Đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Trung ương
- Đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Thành phố
- Đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp ĐHQG-HCM
- Đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Trường
- Đạt danh hiệu “Sinh viên tình nguyện làm theo lời Bác”
Bên cạnh đó, trong “Hội thi duyên dáng sinh viên” do ĐHQG TP.HCM tổ chức, SV BM cũng đạt được nhiều thành tích:
- Năm học 2011-2012: đạt danh hiệu Hoa khôi
- Năm học 2012-2013: đạt danh hiệu Hoa khôi, danh hiệu Á khôi và đạt giải “Nét đẹp sinh viên và cộng đồng”
- Năm học 2014-2015, đạt thành tích Giải ba bóng đá nữ trong Hội thao sinh viên.
Ngoài ra, SV BM NV TBN rất nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khoá hướng nghiệp như: thăm địa phương xây dựng nông thôn mới, thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giao lưu và nói chuyện về lịch sử tại địa phương huyện Củ Chi, giao lưu văn nghệ với lực lượng vũ trang tại huyện Củ Chi.
Với tinh thần năng động, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, SV BM NV TBN rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như: hiến máu nhân đạo, các chiến dịch Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi…
Nhiều đoàn viên, sinh viên của BM còn là thành viên của các Câu lạc bộ cấp Trường như: CLB Guitar Nhân văn (chủ nhiệm CLB là SV BM), CLB văn nghệ CKT. Không chỉ tham gia các CLB của Đoàn trường, SV BM cũng thể hiện được bản lĩnh của chính mình với sự ra đời các CLB như: CLB thiện nguyện PDA, CLB học thuật tiếng TBN.
Phong trào thể thao sinh viên của Bộ môn cũng khá phát triển cùng với sự ra đời của đội bóng đá nữ và đội bóng đá nam. Tuy chưa thực sự lớn mạnh như các đơn vị khác nhưng với sự cổ vũ và hỗ trợ nhiệt tình từ phía Ban chủ nhiệm Bộ môn, SV BM đã đạt được thành tích Giải ba bóng đá nữ trong Hội thao sinh viên vào năm 2015.
Không những tham gia và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào trên, SV BM còn tổ chức thành công nhiều hoạt động học thuật bổ ích như hội thảo phương pháp học đại học trong lĩnh vực KHXH&NV và phương pháp học chuyên ngành cho sinh viên năm nhất, tổ chức ngày hội văn hoá các nước nói tiếng TBN hằng năm, tổ chức Diễn đàn “Nghe sinh nói – Nói sinh viên nghe”, tổ chức cuộc thi cấp Bộ môn về phong cách cán bộ Đoàn - Hội, tham gia cuộc thi on-line bằng tiếng Anh quy mô rộng trong các chi đoàn, tham gia Hội thảo hướng dẫn kinh nghiệm cho sinh viên năm 3 và sinh viên năm 4 chuẩn bị tốt nghiệp, v.v ….

      

7. Cơ sở vật chất
- Văn phòng Bộ môn: Phòng A.110, cơ sở Đinh Tiên Hoàng
- Phòng học: Phòng C1.43, cơ sở Linh Trung
- Trung tâm tư liệu TBN:   Phòng C1.42. Hiện nay Trung tâm tư liệu Tây Ban Nha đã có 5 máy tính để bàn cho sinh viên tra cứu tài liệu, khoảng 800 đầu sách và 420 CD, VCD và DVD

      

8. Liên hệ
- Website: http://tbn.hcmussh.edu.vn
- E-mail: nguvantaybannha@hcmussh.edu.vn
- Điện thoại: 38293828 ext. 154

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.