Giới thiệu chung về Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Theo Biên bản ghi nhớ ký giữa Đại sứ Tây Ban Nha, Đại sứ Quán TBN tại Việt Nam và Trường ĐH KHXH&NV Tp.HCM vào ngày 28/05/2003 và ngày 01/10/2004, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV Tp.HCM đồng ý tiếp nhận giảng viên thiện nguyện do Cơ quan hợp tác Quốc tế vì sự Phát triển Tây Ban Nha (Agencia Espanola de Cooperacion Internacional, AECID) tuyển chọn sang Trường ĐH KHXH&NV giảng dạy tiếng Tây Ban Nha miễn phí như là ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên của Trường.
- Ngày 08 tháng 9 năm 2008: Hiệu trưởng trường ĐHKHXH & NV đã ký quyết định số 136/QĐ-TCHC thành lập Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha (BM).
- Ngày 13/01/2010: Quyết định của Đại học Quốc gia cho phép BM được tuyển sinh thí điểm bậc Đại học hệ chính quy.
- Ngày 04/4/2013: Quyết định của Đại học Quốc gia cho phép BM được đào tạo chính thức từ khoá tuyển sinh năm 2013.
BM đào tạo sinh viên ngành Ngữ văn Tây Ban Nha có khả năng sử dụng tiếng Tây Ban Nha (cả 4 kỹ năng theo Khung tham chiếu châu Âu), có kiến thức về các phương diện đời sống văn hóa xã hội của các quốc gia nói tiếng TBN (Châu Mỹ Latin, Nam Mỹ…), có nghiệp vụ (du lịch, giảng dạy, biên-phiên dịch, …), nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, của nhà tuyển dụng, đồng thời góp phần vào quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.
Từ năm 2007 đến nay, Viện Cervantes tại Hà Nội cũng phối hợp với Nhà trường triển khai các kỳ thi chứng chỉ DELE (quốc tế) theo Khung tham chiếu Châu Âu (The Common European Framework of Reference for Languages).
II. TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG
Tầm nhìn
Kế hoạch chiến lược phát triển Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha, giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030, được xây dựng dựa trên 7 chương trình chiến lược phát triển của trường ĐHKHXH&NV, có tính đến những đặc thù của ngành đào tạo và tiềm năng phát triển của BM theo nhu cầu của xã hội, nhằm hướng tới nâng tầm Bộ môn thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu về các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.
Sứ mạng
Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong và ngoài nước liên quan đến các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha;
Là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có bản sắc riêng trong nhiều lĩnh vực đa dạng về khu vực các nước nói tiếng Tây Ban Nha;
Góp phần quảng bá ngôn ngữ và văn hoá Tây Ban Nha, cũng như các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam;
Góp phần đẩy mạnh quan hệ ngoại giao và giao thương giữa Việt Nam và cộng đồng các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Giáo trình và tài liệu tham khảo:
Do Cơ quan hợp tác quốc tế vì sự phát triển của TBN (AECID) thuộc Bộ Ngoại giao TBN cung cấp và do giảng viên của BM Ngữ văn Tây Ban Nha biên soạn theo khung Tham chiếu Châu Âu.
2. Chương trình đào tạo:
Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng đào tạo của BM theo mục tiêu chung của nhà trường. Bên cạnh đó, BM phải đạt những mục tiêu như đào tạo đội ngũ lao động có khả năng ứng dụng các kiến thức chuyên ngành, có kỹ năng làm việc liên ngành trong môi trường thực tế (các công ty, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ quan các cấp thuộc nhà nước, tổ chức phi chính phủ,…), có trình độ ngoại ngữ cao, v.v...
Mục tiêu cụ thể:
- Chương trình đào tạo liên thông với các trường đại học tại Tây Ban Nha, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các chương trình trao đổi sinh viên tại các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha;
- Phù hợp với nhu cầu xã hội và thị trường lao động;
- Xem xét hướng mở các chương trình liên kết đào tạo, mở rộng hợp tác trong đào tạo, v.v…
3. Chuẩn đầu ra
Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ Văn Tây Ban Nha có kiến thức nền tảng về khối ngành khoa học nhân văn bao gồm Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ không chuyên, kiến thức khoa học tự nhiên, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và các kiến thức cơ sở khối ngành khác.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ Văn Tây Ban Nha nắm vững các đặc điểm ngôn ngữ của tiếng Tây Ban Nha, phát âm tiếng Tây Ban Nha chuẩn, có kỹ năng biên phiên dịch Việt-Tây Ban Nha và Tây Ban Nha-Việt và có khả năng ứng xử trong mọi tình huống bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha nắm vững những đặc trưng cơ bản về văn học Tây Ban Nha và văn học của các nước nói tiếng Tây Ban Nha từ cổ đại đến hiện đại, văn học dân gian, các tác giả, các trào lưu văn học lớn, những thành tựu nổi bật của văn học Tây Ban Nha và văn học của các nước nói tiếng Tây Ban Nha và vị trí của văn học tiếng Tây Ban Nha trên thế giới
Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha có kiến thức sâu rộng về văn hoá, kinh tế, xã hội,… của các nước nói tiếng Tây Ban Nha và có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành tích luỹ được trong những công việc thích hợp.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha được trang bị các kiến thức bổ trợ nhằm tăng cường các kỹ năng mềm và các kiến thức khoa học xã hội, nhân văn,… giúp sinh viên mở rộng khả năng làm việc trong những lĩnh vực có sử dụng tiếng Tây Ban Nha như báo chí, văn thư - lưu trữ, giáo dục, tổ chức sự kiện, giao lưu văn hoá…
Như vậy, nhìn chung, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha
- Có phẩm chất nhân văn: yêu nước, có quan điểm chính trị vững vàng; đạo đức tốt; biết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; có ý thức phục vụ cộng đồng;
- Có khả phân tích, đánh giá một sự kiện gắn với chuyên môn; kỹ năng giao tiếp và kỹ năng trình bày/ thuyết trình trước đám đông; có khả năng làm việc theo nhóm; khả năng tổ chức công việc;
- Có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: biên phiên dịch; công tác tại các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế hay phi chính phủ, các tổ chức hữu nghị có sử dụng tiếng Tây Ban Nha, các công ty dịch thuật, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông; công tác kinh doanh tại các khách sạn, cơ sở du lịch; nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học.
- Có cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân ngành Ngữ văn Tây Ban Nha có thể học lên trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành phù hợp hoặc ngành gần như Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Tây Ban Nha, Ngôn ngữ học, Văn học,… ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
4. Thời gian đào tạo: 4 năm
5. Điều kiện tốt nghiệp:
- Số tín chỉ tối thiểu tích lũy: 140 tín chỉ
- Các chứng chỉ bắt buộc: Tin học, GD thể chất, GD quốc phòng, Ngoại ngữ không chuyên
IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC
- Trưởng Bộ môn: TS. Trần Cao Bội Ngọc
- Phó trưởng Bộ môn: ThS. Đô Huyền Thanh
- Thư ký: 
- Giáo vụ: CN Dương Hồng Ngọc
- Bên cạnh đó, BM còn có các chuyên viên phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Ngoài giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, hàng năm Bộ ngoại giao Tây Ban Nha đều cử giảng viên thiện nguyện người Tây Ban Nha đến giảng dạy, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa,…

V. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI CỦA SINH VIÊN

Tất cả sinh viên của BM đều tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn Trường phát động và triển khai. Một số thành tích tiêu biểu mà sinh viên BM đạt được như sau:
Năm học 2013-2014:
- Đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Trường
- Đạt danh hiệu “Gương sáng sinh viên trường Đại học KHXH&NV”
Năm học 2014-2015:
- Đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Trung ương
- Đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Thành phố
- Đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp ĐHQG-HCM
- Đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Trường
- Đạt danh hiệu “Sinh viên tình nguyện làm theo lời Bác”
Bên cạnh đó, trong “Hội thi duyên dáng sinh viên” do ĐHQG TP.HCM tổ chức, SV BM cũng đạt được nhiều thành tích:
- Năm học 2011-2012: đạt danh hiệu Hoa khôi
- Năm học 2012-2013: đạt danh hiệu Hoa khôi, danh hiệu Á khôi và đạt giải “Nét đẹp sinh viên và cộng đồng”
- Năm học 2014-2015, đạt thành tích Giải ba bóng đá nữ trong Hội thao sinh viên.
Ngoài ra, SV BM NV TBN rất nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khoá hướng nghiệp như: thăm địa phương xây dựng nông thôn mới, thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giao lưu và nói chuyện về lịch sử tại địa phương huyện Củ Chi, giao lưu văn nghệ với lực lượng vũ trang tại huyện Củ Chi.
Với tinh thần năng động, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, SV BM NV TBN rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như: hiến máu nhân đạo, các chiến dịch Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi…
Nhiều đoàn viên, sinh viên của BM còn là thành viên của các Câu lạc bộ cấp Trường như: CLB Guitar Nhân văn (chủ nhiệm CLB là SV BM), CLB văn nghệ CKT. Không chỉ tham gia các CLB của Đoàn trường, SV BM cũng thể hiện được bản lĩnh của chính mình với sự ra đời các CLB như: CLB thiện nguyện PDA, CLB học thuật tiếng TBN.
Phong trào thể thao sinh viên của Bộ môn cũng khá phát triển cùng với sự ra đời của đội bóng đá nữ và đội bóng đá nam. Tuy chưa thực sự lớn mạnh như các đơn vị khác nhưng với sự cổ vũ và hỗ trợ nhiệt tình từ phía Ban chủ nhiệm Bộ môn, SV BM đã đạt được thành tích Giải ba bóng đá nữ trong Hội thao sinh viên vào năm 2015.
Không những tham gia và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào trên, SV BM còn tổ chức thành công nhiều hoạt động học thuật bổ ích như hội thảo phương pháp học đại học trong lĩnh vực KHXH&NV và phương pháp học chuyên ngành cho sinh viên năm nhất, tổ chức ngày hội văn hoá các nước nói tiếng TBN hằng năm, tổ chức Diễn đàn “Nghe sinh nói – Nói sinh viên nghe”, tổ chức cuộc thi cấp Bộ môn về phong cách cán bộ Đoàn - Hội, tham gia cuộc thi on-line bằng tiếng Anh quy mô rộng trong các chi đoàn, tham gia Hội thảo hướng dẫn kinh nghiệm cho sinh viên năm 3 và sinh viên năm 4 chuẩn bị tốt nghiệp, v.v ….
VI. CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Văn phòng Bộ môn: Phòng A.110, cơ sở Đinh Tiên Hoàng
- Phòng học: Phòng B.202, cơ sở Đinh Tiên Hoàng
- Phòng học: Phòng C1.43, cơ sở Linh Trung
- Trung tâm tư liệu TBN:   Phòng C1.42. Hiện nay Trung tâm tư liệu Tây Ban Nha đã có 8 máy tính để bàn cho sinh viên tra cứu tài liệu, gần 600 đầu sách và 420 CD, VCD và DVD
VII. LIÊN HỆ
- Website: http://tbn.hcmussh.edu.vn
- E-mail: nguvantaybannha@hcmussh.edu.vn
- Điện thoại: 38293828 ext. 154

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.