Liên hệ

VĂN PHÒNG BỘ MÔN NGỮ VĂN TÂY BAN NHA
Phòng A.110 Cơ sở Đinh Tiên Hoàng
Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng , Phường Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 38293828 ext 154

Email: nguvantaybannha@hcmussh.edu.vn
Website: tbn.hcmussh.edu.vn


TRUNG TÂM TƯ LIỆU TÂY BAN NHA
Phòng C1.42 Cơ sở Linh trung
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức


PHÒNG HỌC GIẢNG DẠY MÔN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG TBN
Phòng C1-43 Cơ sở Thủ Đức
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

 


STT

Họ và Tên

Phụ trách công tác

Email/điện thoại

1

Thầy Đinh Lư Giang

Trưởng Bộ môn


2

Cô Đỗ Huyền Thanh

Phó Trưởng Bộ môn

Cố vấn học tập

covanhoctaptbnussh@gmail.com

huyenthanh@hcmussh.edu.vn

3

Cô Lê Thị Thanh Hiền

Giáo vụ

lethithanhhien@hcmussh.edu.vn

4

Cô Trần Thu Nga

Trung tâm tư liệu

thunga@hcmussh.edu.vn

5

Cô Nguyễn Phượng Đan Vy

Công tác sinh viên

danvy@hcmussh.edu.vn (0779908185)

6

Cô Văn Khánh Linh

Thư ký

vankhanhlinh@hcmussh.edu.vn

 7  Cô Dương Hồng Ngọc  Đảm bảo chất lượng
 


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.