• Liên hệ

  VĂN PHÒNG BỘ MÔN NGỮ VĂN TÂY BAN NHA
  Phòng A.110 Cơ sở Đinh Tiên Hoàng
  Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng , Phường Bến Nghé, Quận 1
  Điện thoại: (84-8) 38293828 ext 154

  Email: nguvantaybannha@hcmussh.edu.vn
  Website: tbn.hcmussh.edu.vn


  TRUNG TÂM TƯ LIỆU TÂY BAN NHA
  Phòng C1.42 Cơ sở Linh trung
  Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức


  PHÒNG HỌC GIẢNG DẠY MÔN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG TBN
  Phòng C1-43 Cơ sở Thủ Đức
  Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

   


  STT

  Họ và Tên

  Phụ trách công tác

  Email/điện thoại

  1

  Thầy Đinh Lư Giang

  Trưởng Bộ môn


  2

  Cô Đỗ Huyền Thanh

  Phó Trưởng Bộ môn

  Cố vấn học tập

  covanhoctaptbnussh@gmail.com

  huyenthanh@hcmussh.edu.vn

  3

  Cô Lê Thị Thanh Hiền

  Giáo vụ

  lethithanhhien@hcmussh.edu.vn

  4

  Cô Trần Thu Nga

  Trung tâm tư liệu

  thunga@hcmussh.edu.vn

  5

  Cô Nguyễn Phượng Đan Vy

  Công tác sinh viên

  danvy@hcmussh.edu.vn (0779908185)

  6

  Cô Văn Khánh Linh

  Thư ký

  vankhanhlinh@hcmussh.edu.vn

   7  Cô Dương Hồng Ngọc  Đảm bảo chất lượng